Vojislav Rodić ima tridesetak godina radnog iskustva u IKT oblasti, od čega dvadesetak godina kao direktor kompanije "I Net", preduzeća koje se bavi IT konsaltingom i razvojem veb aplikacija. Osnovni poslovni interes je fokusiran na impelementaciju internet tehnologija u raznim organizacijama – državnim agencijama, korporacijama i MSP sektoru.

Vojislav Rodić je jedan od osnivača RNIDS-a, bio je član Upravnog odbora RNIDS-a u periodu 2006-2009, a 2010. je bio koordinator Radne grupe za izradu nacrta pravilnika za registraciju ćiriličkog internet domena Srbije. U periodu 2011-2015. je bio predsednik Konferencije suosnivača RNIDS-a, a od 2016. je predsednik Upravnog odbora RNIDS-a.

Prezentacija: Pozovi IDN radi IDeNtiteta

Pokrovitelji: