Војислав Родић има тридесетак година радног искуства у ИКТ области, од чега двадесетак година као директор компаније "И Нет", предузећа које се бави ИТ консалтингом и развојем веб апликација. Основни пословни интерес је фокусиран на импелементацију интернет технологија у разним организацијама – државним агенцијама, корпорацијама и МСП сектору.

Војислав Родић је један од оснивача РНИДС-а, био је члан Управног одбора РНИДС-а у периоду 2006-2009, а 2010. је био координатор Радне групе за израду нацрта правилника за регистрацију ћириличког интернет домена Србије. У периоду 2011-2015. је био председник Конференције суоснивача РНИДС-a, а од 2016. је председник Управног одбора РНИДС-а.

Презентација: Позови IDN ради ИДеНтитета

Покровитељи: