Др Неда Здравева је доцент грађанског права од 2012. Предаје Облигационо право на основним студијама, а на мастер студијама Факултета држи предавања у областима уговорне и деликтне одговорности, заштите потрошача и интелектуалне својине, као и Увод у право интелектуалне својине, ауторских права и Интернета. На Правном факултету почиње да ради 1999. као предавач, 2004. постаје млађи асистент и потом 2008. асистент.

Докторску тезу са темом „Компаративни аспекти одговорности за нематеријалну штету у теорији, законодавству и пракси“ одбранила је 2012, а мастер теза је била везана за поље стриктне одговорности. Као добитник стипендије Програма Швајцарске владе за изузетност, на Универзитету у Фрајбургу у Швајцарској је годину дана обављала постдокторска истраживања.

Др Здравева је била ангажована у бројним пројектима примењеним на Факултету. Она је Генерални секретар Мреже правних факултета југоисточне Европе (SEELS) од њеног оснивања 2011. Учестовала је у развијању Стратегије интелектуалне својине Републике Македоније, као и у развоју политике интелектуалне својине Универзитета. Учествовала је у прављењу смерница за развој Стратегије за заштиту потрошача Републике Македоније. Пре тога је била координатор пројекта ТЕМПУС у пољу права интелектуалне својине. Др Здравева је члан Радне групе за Закона о облигационим односима у експертском тиму за припрему Грађанског законика Републике Македоније, где је такође секретар Одбора.

Др Здравева је била на бројним обукама и конференцијама у земљи и иностранству. Аутор је великог броја публикација.

Презентација: Потрошачи у Дигиталној агенди

Покровитељи: