Наташа Главор била је укључена у разне службе Хрватске академске и истраживачке мреже – CARNet-а:
- била је члан, а касније и председник CARNet CERT-a
- била је члан Радне групе за припрему хрватског Закона о информацијској сигурности
- била је члан тима који је решио први већи DDoS напад на највећег хрватског интернет провајдера
- била је члан тима који је развио пројекат услуге е-Грађани
- водила је развојни тим за сервис e-Gradebook (апликација коју користи више од 500 школа у Хрватској)
- управљала је радом тима за .hr од 2013. до 2015.
- заједно са тимом је тестирање безбедности успоставила као интегрални део процеса развоја услуга у оквиру CARNet-а

Наташа је дипломирала математику и информатику на Природно-математичком факултету Универзитета у Загребу.

Такође је члан Организационог одбора хрватског огранка IGF.

Покровитељи: