Марија Кујачић је начелник Одељења за електронску управу и подршку у Дирекцији за електронску управу при Министарству државне управе и локалне самоуправе у Србији. Главни послови су везани за: иницирање пројеката везаних за инфраструктуру е-Управе, техничка подршка осталим телима Владе у обављању јавних услуга и изградња капацитета за е-Управу.

Водила је пројекат Централног портала е-Управе, развила Стратегију развоја е-Управе и иницирала прве кораке за увођење Иницијативе отворених података у српску јавну управу.

Презентација: Напредак и следећи кораци у Отвореним подацима у Србији

Покровитељи: