Горазд Божич је вођа словеначког Тима за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима (SI-CERT), основаног 1995. Између 2000. и 2008. Горазд је био председавајући Европској групи CERT TF-CSIRT, која окупља све познате CERT-ове у ширем региону Европе и обезбеђује акредитације и програме сертификације за CERTS – под називом the Trusted Introducer.

Горазд је укључен у програме на националном нивоу за ширење свести о компјутерској безбедности и представник је Словеније у Управном одбору ENISA, Европске агенције за безбедност мрежа и података од њеног оснивања 2004.

Презентација: Подизање свести о сајбер безбедности

Покровитељи: