Проф. др Георги Димитров је руководилац и партнер у Адвокатској канцеларији „Dimitrov, Petrov & Co.“ и шеф њиховог Правног одсека за информационе и комуникационе технологије. Георги Димитров је први у Бугарској добио академску титулу „Професор права и информационих технологија“ и предаје право информационе и комуникационе технологије (ИКТ) на свим главним универзитетима и образовним институцијамау Бугарској.
Стекао је докторат на Католичком универзитету у Левену (Белгија), а специјализирао је на Академији за америчко и међународно право у Даласу (САД). Тренутно је локални представник највећег удружења правника за област технологије – Асоцијације ItechLaw. Има више од 20 година професионалног искуства, а разна светски призната правна издања и професионални именици га хвале као једног од водећих стручњака.

Проф. Димитров је водио бројне радне групе које су састављале савремене бугарске законске прописе за област ИКТ и одиграо је кључну улогу у разради стратегија од националног значаја у области ИКТ за различите секторе у привреди – здравство, образовање, управљање, финансије, туризам, итд. Годинама је саветовао просперитетне технолошке компаније, владине институције и НВО које учествују у формирању кључних политика. Проф. Димитров је адвокате, судије за прекршаје, адвокате запослене у компанијама и државне званичнике обучавао у областима е-трговине, е-управљања, е-правде, е-здравства, е-финансија и информатичког криминала. Аутор је бројних књига, приручника, чланака и коментара за област ИКТ права.

Презентација: Пракса бугарских судова у правним питањима Интернета

Покровитељи: