Проф. др Душан Поповић је ванредни професор на предметима Право интелектуалне својине и Право конкуренције на Правном факултету Универзитета у Београду. Након студија у Београду, Нансију и Паризу, остао је усредсређен на питања везана за интелектуалну својину и Интернет. Душан је председник Комисије за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена Србије.

Такође је арбитар Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије, као и Сталног суда арбитраже при Привредној комори Србије.

Презентација: Реформа ауторског права у ЕУ: Шта је то "саопштавање ауторског дела јавности"? Треба ли у читавој ЕУ увести право издавача на накнаду за коришћење одломака вести?

Покровитељи: