Давор Шоштарич, дипломирани математичар, тренутно је директор Института информатичких наука (ИЗУМ) у Марибору (Словенија). Пре тога је радио у јавној администрацији, у областима везаним за информатичко друштво, Интернет, процес WSIS (Светски самит о информатичком друштву), управљање Интернетом итд.

У својој професионалној каријери ангажован је у академским и истраживачким областима (информатика и умрежавање). Аутор је првих заједничких програма за каталогизацију и вођа тима за системску анализу и програмирање библиографских апликација из којих је настао COBISS (Кооперативни онлајн библиографски системи и сервиси), модел система који представља платформу за националне библиографске информатичке системе у Словенији и још шест земаља Југоисточне Европе.

Презентација: COBISS.Net – Пример добре праксе у региону Југоисточне Европе

Покровитељи: