Адвокат и заступник за права интелектуалне својине. Његова област рада углавном укључује трговинско право и право интелектуалне својине. Као заступник за права интелектуалне својине ради као менаџер портфеља у области ауторских права и назива домена за кључне клијенте – међународне компаније присутне на македонском тржишту.

Члан је Арбитражног савета у МАРнет-у (Македонске академске истраживачке мреже). Био је стипендиста ICANN-а од 2010. надаље (сада је алумни тог програма и тренер) и члан Групе за интелектуалну својину (ICP) при ICANN-у.

У региону је члан ширег организационог комитета процеса SEEDIG одржаног у Софији 2015. и предстојећег SEEDIG 2016, који ће се одржати у Београду.

Покровитељи: