Након завршетка студија права на загребачком Правном факултету и двогодишњег курса информатике на Филозофском факултету истог Универзитета, Албина је одлучила да се бави правом. Регистрована је као адвокат, а у свакодневном раду се стално сусреће са разним аспектима технологије. Води малу адвокатску канцеларију за заступање права интелектуалне својине која тежи пружању високоспецијализованих правних услуга. Године 2012. Хрватска адвокатска комора јој је признала специјализацију за област интелектуалне својине.

Албина је такође регистрована као професионални адвокат у хрватском Државном заводу за интелектуално власништво, Европском заводу за патенте и Канцеларији ЕУ за хармонизацију унутрашњег тржишта. Такође је и арбитар (панелиста) за решавање спорова поводом регистрације интернет доменаза домен .hr. На лондонском универзитету Кингс колеџ је завршила и постдипломске студије на смеру Закона о ауторским правима у ЕУ, УК и САД.

Током процеса преговора и приступа Хрватске Европској унији (2006-2007) Албина је била члан Хрватске експертске групе за поглавље 7 – Интелектуална својина, и учествовала је у припреми скрининг листа за Европску комисију (заштита софтвера и база података; спровођење) и била је презентер пред Европском комисијом током скрининга за потпоглавље „Заштита софтвера и база података“. Такође је била делегат за област интелектуалне својине на састанку са стручњацима земаља чланица ЕУ посвећеном колегијалној процени пред приступање Републике Хрватске ЕУ (представила је преглед хрватског националног система за интелектуалну својину и његов начин рада, укључујући и међуинституционалну сарадњу и правосудни систем).

Презентација: Одговорност интернет провајдера који је уједно и једини провајдер

Покровитељи: