Program 2017

09:30 - 10:00

Registracija i kafa dobrodošlice

 • BLOK 1

  10:00 - 11:00

  Content Marketing

  Uvodno predavanje:

  Lazar Džamić
  kreativni strateg, Srbija

   

11:00 - 11:15

Kafe pauza

 • BLOK 2

  11:15 - 12:45

  Uloga nacionalnih registara…

  Okrugli sto 1 „Uloga nacionalnih registara, saradnja sa državom i lokalnom internet zajednicom“ biće posvećen ustrojstvu i razmatranju uloge nacionalnih registara internet domena u regionu, njihovog odnosa i saradnje sa državnim institucijama i drugim zainteresovanim stranama u okviru lokalnih internet zajednica. Govoriće se o specifičnim ekspertizama nacionalnih registara, načinima na koji mogu da pomognu državnim institucijama, unapređenju nivoa odgovornosti i saradnje između registara i lokalnih internet zajednica, učešću u procesima upravljanja Internetom (Internet Governance) itd.

  U diskusiji će učestvovati:

  • Sašo Dimitrijoski, direktor, Agencija za elektronske komunikacije, Makedonija
  • Barbara Povše Golob, menadžerka, ARNES/Register.si, Slovenija
  • Elmedin Selmanović, direktor, Univerzitet u Sarajevu – UTIC, Bosna i Hercegovina

   

  Na sesiji se očekuje i učešće predstavnika Vlade Slovenije, Regulatornog tela za telekomunikacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva komunikacija i informacionog društva Rumunije, kao i predstavnika nacionalnih registara internet domena Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Rumunije i Srbije.

  Moderator:
  Slobodan Marković, savetnik za IKT politike i odnose sa internet zajednicom, RNIDS, Srbija

12:45 - 13:45

Ručak

 • BLOK 3

  13:45 - 15:15

  Informaciona bezbednost i nacionalni registri

  Okrugli sto 2 „Informaciona bezbednost i nacionalni registri“ biće posvećen razmatranju aktuelnih trendova u oblasti internet bezbednosti i izazovima sa kojima se suočavaju nacionalni registri internet domena, kao i najboljim praksama u ovoj oblasti. Biće priče o bezbednosti DNS infrastrukture, bezbednosti kod ovlašćenih registara, odgovaranju na bezbednosne incidente, usklađivanju sa novom regulativom EU (NIS direktiva), mogućnostima za saradnju na nivou regiona, kao i saradnji sa drugim članovima lokalne internet zajednice (od internet provajdera, preko nacionalnih CERT-ova, istražnih i pravosudnih organa, do krajnjih korisnika).

  U diskusiji će učestvovati:

  • Oli Scacher, SWITCH-CERT, Švajcarska
  • Gorazd Božič, menadžer, ARNES/SI-CERT, Slovenija
  • Sava Savić, pomoćnik ministra, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Srbija
  • Barbara Povše Golob, menadžerka, ARNES/Register.si, Slovenija
  • Žarko Kecić, rukovodilac Sektora za IKT, RNIDS, Srbija

   

  Na sesiji se očekuje učešće predstavnika CERT timova i nacionalnih registara internet domena Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Rumunije i Srbije.

  Moderator:
  Vladimir Radunović, direktor programa sajber bezbednosti i e-diplomatije, Diplo fondacija, Srbija

15:15 - 15:30

Kafe pauza

 • BLOK 4

  15:30 - 16:45

  Saradnja i razmena najboljih praksi u regionu

  Okrugli sto 3 „Saradnja i razmena najboljih praksi u regionu“ biće podeljen u tri segmenta. Prvi će biti posvećen prezentaciji ideja za uspostavljanje regionalnog Anycast servisa i drugim potencijalnim mogućnostima za saradnju (npr. u oblastima IDN, DNSSEC, CERT itd). Drugi će biti posvećen razmeni najbolje prakse u oblasti odnosa nacionalnih registara internet domena sa svojim ovlašćenim registrima, proveri postupanja ovlašćenih registara u skladu sa ugovornim obavezama itd. Treći segment biće posvećen uticaju nove regulative EU i pravila ICANN-a na nacionalne registre internet domena (NIS direktiva, GDPR, WHOIS politika itd).

  U diskusiji će učestvovati:

  • Vanja Librić Radojević, CARNet, Hrvatska
  • Bojan Crnogorac, UTIC, Bosna i Hercegovina
  • Žarko Kecić, rukovodilac Sektora za IKT, RNIDS, Srbija
  • Predrag Milićević, rukovodilac Sektora marketinga, RNIDS, Srbija
  • Jelena Ožegović, saradnica za marketing, RNIDS, Srbija
  • Stefan Kovač, koordinator poslova registracije, RNIDS, Srbija
  • Dejan Đukić, rukovodilac Sektora za pravne i opšte poslove, RNIDS, Srbija

   

  Moderator:
  Barbara Povše Golob, menadžerka, ARNES/Register.si, Slovenija

  NAPOMENA: Na svim sesijama biće obezbeđen simultani prevod sa/na engleski jezik.

Pokrovitelji: