Програм 2017

09:30 - 10:00

Регистрација и кафа добродошлице

 • БЛОК 1

  10:00 - 11:00

  Content Marketing

  Уводно предавање:

  Лазар Џамић
  креативни стратег, Србија

   

11:00 - 11:15

Кафе пауза

 • БЛОК 2

  11:15 - 12:45

  Улога националних регистара…

  Округли сто 1 „Улога националних регистара, сарадња са државом и локалном интернет заједницом“ биће посвећен устројству и разматрању улоге националних регистара интернет домена у региону, њиховог односа и сарадње са државним институцијама и другим заинтересованим странама у оквиру локалних интернет заједница. Говориће се о специфичним експертизама националних регистара, начинима на који могу да помогну државним институцијама, унапређењу нивоа одговорности и сарадње између регистара и локалних интернет заједница, учешћу у процесима управљања Интернетом (Internet Governance) итд.

  У дискусији ће учествовати:

  • Сашо Димитријоски, директор, Агенција за електронске комуникације, Македонија
  • Барбара Повше Голоб, менаџерка, ARNES/Register.si, Словенија
  • Елмедин Селмановић, директор, Универзитет у Сарајеву – УТИЦ, Босна и Херцеговина

   

  На сесији се очекује и учешће представника Владе Словеније, Регулаторног тела за телекомуникације Босне и Херцеговине, Министарства комуникација и информационог друштва Румуније, као и представника националних регистара интернет домена Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније, Црне Горе, Румуније и Србије.

  Модератор:
  Слободан Марковић, саветник за ИКТ политике и односе са интернет заједницом, РНИДС, Србија

12:45 - 13:45

Ручак

 • БЛОК 3

  13:45 - 15:15

  Информациона безбедност и национални регистри

  Округли сто 2 „Информациона безбедност и национални регистри“ биће посвећен разматрању актуелних трендова у области интернет безбедности и изазовима са којима се суочавају национални регистри интернет домена, као и најбољим праксама у овој области. Биће приче о безбедности DNS инфраструктуре, безбедности код овлашћених регистара, одговарању на безбедносне инциденте, усклађивању са новом регулативом ЕУ (NIS директива), могућностима за сарадњу на нивоу региона, као и сарадњи са другим члановима локалне интернет заједнице (од интернет провајдера, преко националних CERT-ова, истражних и правосудних органа, до крајњих корисника).

  У дискусији ће учествовати:

  • Oli Scacher, SWITCH-CERT, Швајцарска
  • Горазд Божич, менаџер, ARNES/SI-CERT, Словенија
  • Сава Савић, помоћник министра, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Србија
  • Барбара Повше Голоб, менаџерка, ARNES/Register.si, Словенија
  • Жарко Кецић, руководилац Сектора за ИКТ, РНИДС, Србија

   

  На сесији се очекује учешће представника CERT тимова и националних регистара интернет домена Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније, Црне Горе, Румуније и Србије.

  Модератор:
  Владимир Радуновић, директор програма сајбер безбедности и е-дипломатије, Дипло фондација, Србија

15:15 - 15:30

Кафе пауза

 • БЛОК 4

  15:30 - 16:45

  Сарадња и размена најбољих пракси у региону

  Округли сто 3 „Сарадња и размена најбољих пракси у региону“ биће подељен у три сегмента. Први ће бити посвећен презентацији идеја за успостављање регионалног Anycast сервиса и другим потенцијалним могућностима за сарадњу (нпр. у областима IDN, DNSSEC, CERT итд). Други ће бити посвећен размени најбоље праксе у области односа националних регистара интернет домена са својим овлашћеним регистрима, провери поступања овлашћених регистара у складу са уговорним обавезама итд. Трећи сегмент биће посвећен утицају нове регулативе ЕУ и правила ICANN-a на националне регистре интернет домена (NIS директива, GDPR, WHOIS политика итд).

  У дискусији ће учествовати:

  • Вања Либрић Радојевић, CARNet, Хрватска
  • Бојан Црногорац, UTIC, Босна и Херцеговина
  • Жарко Кецић, руководилац Сектора за ИКТ, РНИДС, Србија
  • Предраг Милићевић, руководилац Сектора маркетинга, РНИДС, Србија
  • Јелена Ожеговић, сарадница за маркетинг, РНИДС, Србија
  • Стефан Ковач, координатор послова регистрације, РНИДС, Србија
  • Дејан Ђукић, руководилац Сектора за правне и опште послове, РНИДС, Србија

   

  Модератор:
  Барбара Повше Голоб, менаџерка, ARNES/Register.si, Словенија

  НАПОМЕНА: На свим сесијама биће обезбеђен симултани превод са/на енглески језик.

Покровитељи: